LUFTKNIVAR/RIDÅER

Används ex. för bortblåsning av skärvätska efter bearbetning.