SLANG / RÖR

Pneumatikrör för alla applikationer och miljöer

Slang för tryckluft finns i en mängd olika utförande. Till stationära applikationer väljs vanligast slang av oarmerat plaströr i polyuretan- eller polyamid- material. Valet av slang baserar sig på vilket behov man har av ex. dimension/flödesbehov, trycktålighet, böjningsradie, kemikalieresistens, färg mm.

För tryckluftsdrivna handverktyg passar oftast en spiralslang eller en armerad tryckluftsslang bäst. Armerade slangar är generellt mjukare än plaströr i samma dimension.

Flödeskapaciteten i slangar sjunker drastiskt i förhållande till längden. Vid långa ledningar kan det vara idé att lägga en grövre stamledning och därifrån utgå med slangarna som ska mata förbrukarna.

Datablad