LJUDDÄMPARE

För bästa ljuddämpning väljer man en ljuddämpare med stor area på filterytan. Sintrade ljuddämpare fungerar även som filter. Dessa förhindrar skräp från omgivningen att komma in i ventilen via avluftningsportarna. Strypljuddämpare har en inbyggd nålventil där man kan justera luftflödeshastigheten.

I pneumatiska system är det utmärkt att installera en större central ljuddämpare för att reducera ljudvolymen från tryckluftsdrivna enheter.