FLÖDESMÄTARE

Flödet i en tryckluftsledning går att mäta analogt via en svävkroppsmätare eller digitalt med hjälp av exempel en massflödesmätare. För att välja rätt Flödesmätare behöver du veta ungefär hur stort ditt flöde är.