LUFTBEREDNING

Vätskeavskiljning, filtrering, tryckreglering och dimsmörjning.

Luftberedning behövs för att säkerställa god luftkvalitet till ingående pneumatik komponenter. Viktigast är ett tryckluftsfilter med vätskeavskiljning. Den mesta pneumatiken idag kräver endast torr, filtrerad luft.

  • Syntesi Serie är parallellt med Global serie våra främsta val för traditionella luftberedningar.
  • ONE är en "allt-i-ett" enhet, praktisk när man behöver en komplett enhet inkl.mjukstart.
  • Moduflex Extras passar särskilt bra som anläggningsfilter efter kompressorn.