VACUUM

Vakuum, det vill säga atmosfäriskt undertryck, kan skapas med ejektorer eller vakuumpumpar. Vakuumsystem med sugkoppar användas ofta för detaljhantering i automatiska system. Vi säljer SCHMALZ vakuumprodukter som är omfattar ett brett sortiment med hög kvalitet.

De flesta vakuumgeneratorer klarar att evakuerar till 85% vakuum eller mer om volymen som ska sugas ur är helt fri från läckage. Ett vakuumsystem med sugkoppar mot en slät glasyta ger därmed ett högt vakuum och en maximal kraft för fasthållning. Vid dimensionering av vakuumsystem måste man ta hänsyn till den vakuumnivå som maximalt kan uppnås mellan sugkopp och hanteringsmaterialet.