TRYCKLUFTSNÄT

TransAir är ett distributionsnät för tryckluft, vakuum och neutrala gaser. Ledningssystemet är enkelt och snabbt att montera. Genom att använda aluminiumrör för tryckluften minimerar man risk för korrosion i rörledningen. Uttag med svanhalsar minimerar också kondens att rinna ner i uttagen. Aluminiumrören säljs i flera dimensioner med ett brett sortiment kopplingar, väggfästen, luftuttag och andra tillbehör.

Datablad