LOGIK, TIDON, RÄKNARE

ELLER & OCH: från 1,5 till 8 bar JA & ICKE: från 0 till 8 bar. ICKE: omställningstryck 6 bar. Temp.-10 till +60°C

Logikkomponenter används i helt pneumatiska system för att hantera styrsignaler till arbetsventiler. Reglersystem med pneumatisk logik var vanligare innan man började använda datorstyrda elektriskt aktiverade ventiler.

Till logikkomponenter räknas också tid-don och pneumatiska timers. Med ett tiddon kan man fördröja, pulsera eller bryta bort en signal. Tiddonen finns med olika tidsintervall. Tiddon finns både i pneumatiskt och elektriskt utförande.

Den pneumatiska räknaren summerar luftsignaler och kan t.ex. användas för att räkna antal cykler i en tryckluftsapplikation. Räknare finns som summaräknare med eller utan manuell nollställning samt förvalsräknare. Förvalsräknare genererar en luftsignal då den räknat upp till inställt värde.