LINAK STÄLLDON

Elektriskt ställdon för linjära rörelser. 12 eller 24V DC. ATEX klassning för explosiva miljöer som tillval.

Ställdon väljs i förhållande till kraftbehov, vilken slaglängd som krävs, hastighetsbehov och den miljö donet ska användas i. De flesta LINAK ställdon utrustas med interna gränslägesbrytare som stannar motorn i dess ändlägen. Ställdonen tillverkas mot kundorder och det finns en mängd möjligheter att välja olika återkopplingssignaler (ex. pulsgivare, 0-10V, gränslägesgivare mm.) Donen körs fram och tillbaka genom att växla strömmen (polvända + och - ). Det finns styrboxar och handkontroller eller fjärrstyrning för att bygga den styrning som önskas. (Drift av enstaka don, parallellsystem mm.).
De modernaste ställdonen har integrerat styrkort. För applikationer med krav på precisionskontroll (känsliga automatiska applikationer eller självstyrande fordon) finns CANopen alternativ för industriställdon.