EJEKTORER & PUMPAR

Vakuumkällor.

För att tillverka vakuum används en ejektor eller vakuumpump. Vakuumejektorer drivs med hjälp av tryckluft. Med vakuumpump avser man vanligast elektriskt drivna vakuumgeneratorer. I Schmalz sortiment ingår små ejektorer som kan monteras direkt på sugkoppen till kompaktejektorer med många funktioner för användning i automatiska system.

Vakuumpumpar finns från små portabla enheter för 12VDC och 24VDC till kompletta vakuumcentraler inklusive vakuumtank och vakuumfilter. En stationär vakuumpump drivs med 2-fas eller 3-fas nätström.