MEKANISKA GRÄNSLÄGEN

Signalventiler och arbetsventiler. Aktiverade genom spröt, plunge (pinne), rulle eller annan mekanisk mekanism.