2-FINGER PARALLELL

MPG-PLUS är ett miniatyrgripdon för att greppa små detaljer med vikter upp till drygt 1kg. För större detaljer passar gripdonet PGN-PLUS som hanterar rekommenderade vikter mellan ca 0,5kg till 50kg. Båda modellerna har parallella griparmar.