3-FINGER CENTRISK

MPZ är ett miniatyrgripdon för att greppa små cylindriska detaljer med vikter mellan 50gr till drygt 1kg. För större detaljer passar gripdonet PZN-PLUS som hanterar rekommenderade vikter mellan 1,3kg till 227kg. Båda modellerna har tre griparmar.