FLÄKTAR

När du behöver högt flöde, ex vid hantering av mycket porösa genomsläppliga material. Den mycket höga sugkapaciteten komplenserar för stort läckage.