LUFTTORK

Lufttorken används för att ta bort vattnet ur tryckluftssystem. Kyltorkar passar till luftsystem i rumstemperatur. För att torka luft till en daggpunkt under 0°C krävs membran eller adsorptionstork.

Används luften i temperaturer under 0°C måste den torkas till en daggpunkt under omgivningstemperaturen för att kondens från tryckluften inte ska frysa i ledningarna med en ispropp som följd. Här väljer du en adsorptionstork (för stor kapacitet till hela anläggningen) eller en membrantork (för lokalt behov till mindre system).