SYNTESI SERIE

Syntesi är en modern luftberedning med högt flöde, små byggmått och flexibla infästningsmöjligheter. Certifierad för explosiv miljö enligt 94/9/CE.

Viktigast i ett pneumatiksystem är god luftkvalitet. Säkerställ partikelfiltrering, vätskeavskiljning och möjlighet till tryckreglering med en filterregulator. En avstängningsventil före enheten är också att föredra.

Datablad