TRYCKSTEGRARE

Möjliggör ett sekundärtryck upp till 100% högre än primär (matningstrycket)