MODUFLEX EXTRAS

Ger luftkvalitet som uppfyller kraven i ISO 8573-1:2001, den internationella kvalitetsstandarden för tryckluft.

Moduflex Extras är tryckluftsfilter som passar för filtrering av hela anläggningar eller annat där det är behov av stor luftförbrukning och krav på god (klassad) luftkvalitet.

Datablad