GLOBAL SERIE

A T E X Klassad Flöden 13-71 Nl/s 780 - 4260 Nl/min vid matning 6,3 bar och 0,34 bar tryckfall ATEX se sid 14 i datablad

Luftberedning från PARKER. Prisvärd serie med tryckluftsluftsfilter, regulatorer, avstängningskranar, filterregulatorer, dimsmörjare och mjukstartsventiler. Serien har även en säkerhetsklassad avluftningsventil med inbyggd mjukstart enligt kontrollklass: Categori 4 (Cat4), performance Level e (PLe) i överensstämmande med maskindirektivet - EN ISO 13849-1.

Datablad