DIMSMÖRJOLJA

Dimsmörjning används mestadels till luftverktyg och i förekommande fall till luftmotorer. I äldre utrustningar kan även cylindrar vara smorda. Omegas olja minimerar hälsorisker vid inandning av oljedimma, vilket annars är ett vanligt problem.